Сите животни потреби имаат потреба од вода за да функционираат како што треба. Водата има главна улога во сето тоа бидејќи таа е многу добар разредувач, растворува и врши транспорт на хранливи материи низ широк спектар на температури. Нејзините молекули имаат исто така главна улога во регулирањето и контролирањето на протеините. Некои научници сметаат дека некоја повисока технологија ( во случајов се мисли на вонземски живот ) откриле алтернативни хемиски супстанции како “hydrocarbons” ( јаглеводороди ) способни да ги вршат истите функции.

439 Прегледи