Идејата за сето ова е фасцинирачка, но не е точна. Сето ова е мит – во случај да очекуваме неверојатно долга коса и исти такви нокти да растат на мртвото тело. Ноктите и косата делуваат како да растат , но сето тоа е ефект од сушењето и стеснувањето на кожата па затоа и овие две работи делуваат како да се подолги. Но во целиот овој мит има и мала вистина бидејќи смрта не е инстантен процес. Од кога ќе престане работата на срцето, нивните мозочни клетки умираат многу брзо, но клетките кои користат помалку кислород можат да живеат малку подолго. Па затоа косата и ноктите е возможно да порастат минимално на мртвото тело.

831 Прегледи