Сцените од филмовите со природни катастрофи стануваат се повозможни поради се поголемото топење на Антартикот поради глобалното затоплување.

Земјотресите се случуваат кога големите тектонски плочи кои ја сочинуваат земјината кора се лизгаат и движат едни покрај други правејќи раседи. Во областите на земјиште со дебел мраз, како што се Гренланд и Антартикот, огромната тежина на мразот чија дебелина стига и до илијадници метри, може да спречи плочите да се движат слободно. Како што се топи мразот , така се и поголеми шансите да се придвижуваат плочките, кои се под огромен притисок милиони години, па енергијата која ја ослободуваат во тој случај предизвикува земјтореси. Геолозите поворзуваат многу мали земјотреси поврзано токму со топењето на мразот, но останува нејасно дали поголемите потреси ја следат истата шема.

 

940 Прегледи