1. Стаклени шишиња

– Време за распаѓање : 1 милион години
2. Пелени за еднократна употреба
– Време за распаѓање : 450 години
3. Пластични шишиња
– Време за распаѓање : 450 години
4. Пластични ќеси
– Време за распаѓање : 200-500 години
5. Алуминиумски лименки
– Време за распаѓање : 80-200 години
6. Гумени чевли
– Време за распаѓање : 50-80 години
7. Лимени конзерви
– Време за распаѓање : 50 години
8. Облека
– Време за распаѓање : до 40 години
9. Пластични фолии ( обвивки )
– Време за распаѓање : 20-30 години
10. Хартиени чаши за кафе
– Време за распаѓање : 20 години

1211 Прегледи