Електраните ќе снемаат гориво и електричните огради ќе престанат да работат, ослободувајќи речиси 1,5 милијарди екстатични крави, 1 милијарда свињи и 20 милијарди кокошки во дивината. Патиштата на крајот ќе се претворат во реки, зградите ќе се распаднат, а сепак, една работа ќе остане а тоа е нашата пластика. Пластиката ќе биде нашето драго наследство.

993 Прегледи