Секоја компанија која ги складира податоците има своја полиса. Ако личноста била преплатена за користењето на услугата од страна на одреден вебсајт, откако претплатата ќе измине и нема да биде обновена, податоците најверојатно ќе бидат избришани. На бесплатните сајтови можни се многу сценарија. На пример Yahoo! имаат одбиено да ги предадат e-mail адресите од починатиот син на родителите, иако тоа било наредено од страна на судот. Од друга страна пак Facebook , има полиса за Facebook – страната на починатиот да ја направи во меморијална страна , ако член на фамилијата ја извести компанијата за смртта.

945 Прегледи