Сите го познаваат Ајнштајн како одлична личност која целосно го промени светот. Еден гениј од научник, се чини дека не знае ништо повеќе од неговите книги. Но, на тој начин завршуваме со недоверба во генијалците. Ајнштајн живеел во времето на нацистичка Германија и видел нешто што го обликувало неговиот живот и ставовите за тоа. Ова е дел од неговата мудрост што Ајнштајн би сакал да ја слушаме и следиме:

1. “Малкумина се оние што гледаат со сопствени очи и чувствуваат со свои срца”.

2. “Имагинацијата е поважна од знаењето, знаењето е ограничено, имагинацијата го заокружува светот”.

3. “Незамисленото почитување на авторитетот е најголемиот непријател на вистината”.

4. “Обидете се да не станете човек со успех, туку обидете се да станете човек со вредност”.

5. “Јас сум со еврејско наследство, со државјанство на Швајцарија и со создавање на човечко суштество и само човечко суштество, без никаква посебна приврзаност кон која било држава или национален ентитет”.

6. “Големите духови отсекогаш се соочуваат со насилнички противења од просечни умови”.

7. “Не може да се брои сè што брои, и не се што брои се брои”.

8. “Секој е гениј, но ако судиш риба по способноста да се качи на дрво, ќе го живее целиот свој живот верувајќи дека е глупава”.

9. “Гледај длабоко во природата, а потоа ќе сфатиш сè подобро”.

10. “Сите религии, уметности и науки се гранки на истото дрво”.

519 Прегледи