На мировните повоени преговори во Берлин, британскиот премиер и фјорд го користи своето влијание во име на поразените Турци. Дизраели исто така го вози клинот меѓу Австро-Унгарија и Русија преку уредување на некои од Руските ново ослободени православни сојузници да бидат ставени под Австро-унгарското владеење. Тензијата што фјордот намерно ја модифицираше ги предизвика Трите цареви и нивната лига да се расформираат.

Бизмарк и Дизраели се согласуваат за Австриската окупација врз Босна и Херцеговина
Дизраели е инжинерот на Англо-Турската конвенција

Политичките карикатури од тоа време го прикажуваат заговорот на Дизраели во Берлинскиот конгрес и спроведувањето на Отоманската Турција носејќи ја на неговиот грб.

298 Прегледи