1.) Статизмот – најопасната религија ( олигархиска плутократија ) е меко ропство:
“Нема по љубезен начин да се сугерира на некој дека го посветил својот живот на глупост”. Даниел Денет

2.) Двопартиската политика те прави близок:
“Во суштината на сите добро основани верувања, лежи верувањето кое е неосновано”. ~ Лудвиг Витгенштајн

3.) Изборите се аукции:
“Ако гласате, немате право да се жалите.” ~ Џорџ Карлин

4.) Ксенофобичниот национализам ја убива здравата разновидност:
“Живејте едноставно така што другите едноставно ќе можат да живеат”. ~ Ганди

5.) Опасната слобода е поздрава од мирното ропство:
“Тајната за жнеење најголема плодност и најголемо уживање од животот е опасно да се живее”. ~ Фридрих Ниче

6.) Полициското работење на одбраната е далеку подобро од полициското работење:
“Кога слободата е забранета, само застапниците ќе бидат слободни”. ~ Анонимните

7.) Оние со моќ треба да бидат поодговорни од оние без:
“Речиси сите луѓе можат да се соочат со неволја, но ако сакате да го тестирате карактерот на човекот, дадете му моќ”. ~ Авраам Линколн

503 Прегледи