Иако постојат многу приказни, сведоштва и легенди во кои се вклучени Ангели, многу малку се имињата на ангелите што ги знаеме, а уште помалку се документирани во светите текстови. Четирите Големи Архангели, Михаил, Гаврил, Рафаил и Уриел се оние чии имиња се наоѓаат во многу свети текстови во многу религии. Приказните кои го вклучуваат нивното присуство и мешање се бројни и волшебни, иако начинот на кој секоја приказна ги доживува има врска со тоа како секоја религија разбира и практикува етика.

Ова е причината зошто ангелите во Стариот завет беа опишани понекогаш како бесни казнувачи кога Божјиот закон бил повреден и затоа најновите приказни зборуваат за нивниот чудесен, исцелувачки и инспиративен допир. Се чини дека Ангелите и Архангелите се еволуирале, но вистината е дека само човечката перцепција е еволуирана. Ангелите секогаш биле агенси на љубовта, сочувството и Светото слово на божествените сили.

Името на Архангел Гаврил всушност значи “Бог е моја сила”. Во некои други верзии може да се види дека неговото име метафорично значи “Кој е посилен од Бога” иако нормално никој не е посилен. Гаврил, како и Михаел, Рафаел и Уриел, се сметаат дека одат на Земјата како луѓе, ги слушаат нашите молитви, нѐ лекуваат и нѐ водат. Симболите за Гаврил се главно труба и месечина. Повеќето дела го отсликуваат Архангелот со лилјани или понекогаш како ја дува трубата, означувајќи крај на времето и конечната пресуда. Архангел Гаврил е една од најзначајните фигури во христијанството, јудаизмот и исламот. Тој е исто така многу популарен во Новиот век и новите пагански религии. Гаврил Архангелот се појавува во Книгата на Данаил (стариот Завет), кој се појавува како Човек испратен од Бога (чие име е YHWH, латинска верзија на 4-то Божјо писмо, Тетраграматон, во Талмуд, во Новиот Завет, каде што тој и ја дава Добрата вест на Дева Марија ( Благодатна ), во Книгата на Енох (која се смета за дел од апокрифијата), а муслиманите исто така веруваат дека тој го поучувал Куранот на пророкот Мухамед. Гаврил во паганските религии е поврзан со Западот, Водите (и елементот на Вода), а понекогаш и со Месечината, затоа е прикажан понекогаш и како славен ангел со месечевата месечина на челото.

Многу практичари го нарекуваат Гаврил кога го фрлаат Магичниот круг, за да го заштитат кругот од духот на Западот. Се смета дека Гаврил е месопотамско божество кое траело и сега е почестено од јудаизмот, христијанството и исламот. Гаврил секогаш е прикажан како мускулен, моќен, многу убав, љубезен и сладок човек (иако во поново време, новите религии понекогаш Гаврил погрешно ги претставуваатво форма на женско тело, или андрогино, нешто што секако не е напишано во текстови , и го нема во светото писмо). Но секогаш, Гаврил Архангелот, е гласник на љубовта, сочувството и симпатијата( благодатта – харизмата ). Се верува дека Гаврил е најстариот одговорен од ангелите кои одговараат на човечките молитви и молби. Гаврил се смета за покровител на сите гласници. Гаврил е многу значаен Архангел и тој е повикан во скоро секој ритуал во христијанството. Но, секој треба да побара совет од Гаврил бидејќи тој е светол Архангел кој шири љубовни и добри вести. Замолете го да го просветли вашиот живот, да ја разубави вашата духовност, да го освои стравот, да живее со сила и Љубов. Замолете за помошта на Гаврил во било која магија која ви се допаѓа, се додека сте сигурни дека оваа магија ќе ви користи на вас и на другите. Повикајте и молете се на архангелот Гаврил, нудејќи му ги лилјаните и смолите: за општите благослови и речиси сè што сакате за љубовта и за вистината. Кажете му чесно што ви е проблемот и што навистина сакате. Побарајте од него да Ве упати.

323 Прегледи