Чудесни исцеленија во манастирот Острог!

Манастирот Острог е прочуен низ целиот Балкан, поради многубројните чудесни исцеленија на болни, како на православни така и на друговерни, коишто речиси секојдневно се случуваат кај кивотот на свети Василиј. … Continue reading Чудесни исцеленија во манастирот Острог!