Во моментов, светскиот долг е на највисоко ниво од 186 трилиони долари. Според Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), ова просечно изнесува над 86.000 долари за секој човек на планетата. САД, Кина и Јапонија се на врвот на листата на глобални должници,вклучувајќи  колективно сметководство за повеќе од половина од долгот.

ММФ соопшти дека нивниот удел на долгот го надминува оној на производството. Исто така, споделувањето на позицијата на Кина на врвот е релативно нов развој. Од 2000 година, уделот на Кина на долгот се зголеми од под 3% до над 15%.

ММФ известува дека овој долг е на високо ниво од 184 трилиони долари. Ова е еднакво на 225% од бруто-домашниот производ во светот во 2017 година. Овој број ја надмина проценетата бројка објавена во октомври од 2 трилиони долари.

161 Прегледи