Христијанското уметничко дело на градските знаци, христијанските подароци од штедните банки и местата за молитва во јавните ресторани – никој не се обидува да го потисне христијанството од јавниот живот, туку, напротив, е добредојдено и референтно во повеќето места.

264 Прегледи