Мартин Форд е футурист кој се фокусира на влијанието на вештачката интелигенција врз општеството и економијата. Во ова видео тој предвидува дека можеме да се соочиме со стагнација на платите и недоволната вработеност, што ќе резултира со зголемени нивоа на нееднаквост; тој, исто така, нуди решенија за да се справиме со новите предизвици со кои ќе се соочиме како општество.

“Технологијата конечно почнува да ја загрозува основната човечка способност. Она што нè прави толку различни од коњите и многу нешто што досега ни овозможи да останеме пред маршот на напредокот е да останеме релевантни и всушност неопходни за економијата “.

Форд укажува на основните причини зошто денешната информатичка технологија е толку различна во однос на минатото, сумирана во :

Експоненцијално забрзување
Когнитивна способност

Подемот на автоматизација може да ја загрози самата структура на општеството, па како ќе најдеме смисла и мотивација без работа како катализатор? Форд сугерира дека поттикнат основен приход би можел да биде решение за овој проблем.

196 Прегледи