Кинеската влада ја спроведува контролата врз христијанството низ цела Кина со уништување на крстови, палење Библии, затворање на цркви и затворање на т.н “престапници”. Партијата на владејачката атеистичка Комунистичка партија го зголемува притисокот врз христијанските собранија во Пекинг и неколку провинции со наредување на следбениците да потпишат документи со кои се одрекуваат од нивната вера, според пасторите и групата што ја следи религијата во Кина. Кампањата е дел од новата желба за “Синизирај” религија, барајќи од граѓаните да ја искажат својата лојалност кон официјално атеистичката влада. Со затворање на организираната религија, Комунистичката партија се надева дека ќе ги отстрани сите други влијанија кои можат да ја предизвикаат својата моќ над животите на луѓето.

308 Прегледи