Според преглед објавен на интернет во списанието Addiction, потрошувачката на алкохол и тутун ја чинело човечката популација повеќе од една четвртина од една милијарда животни години прилагодени на попреченоста. Светската здравствена организација објави повеќе извештаи кои упатуваат кон алкохолот и тутунот како две кои најмногу предизвикуваат болести ширум светот. Синдромот на зависност од алкохолот е толку тежок што може да предизвика смрт и последиците врз системот за наградување на мозокот предизвикуваат добро документирани и интензивни желби кај тешките алкохоличари.

266 Прегледи