Научниците од Универзитетот во Кембриџ откриле дека можеби го откриле клучот за создавање на “неограничен извор на обновлива енергија”, во процут кој се менува во играта, кој би можел да го револуционизира производството на соларна енергија. Откритието е во основа научно подобрување врз фотосинтезата, античкиот процес кој растенијата го користат за претворање на сончева светлина во енергија, преку искористување на човечката технологија со растенијата. Истражувачите користеа техника наречена полу-вештачка фотосинтеза, која се изведува со разделување на водата во водород и кислород. Хидрогенот кој се произведува кога водата е поделена е комплетно зелен и бесконечен извор на енергија.

379 Прегледи