Не е потребно да сте ракетен научник да сфатите дека светот е во исклучително дисхармонична состојба во моментов и е поделен на речиси секој човечки ( поточно нечовечки ) можен начин.

Линиите за битките се поставени, благодарејќи во голема мера на истакнатите разлики во општеството преку религијата, расата, полот, сексуалноста, националноста, политикаа, економскиот статус, информативните интерпретации и системи на верување.

Она што е интересно е дека разновидноста е важен дел од секој просперитетен систем во природата, но сепак истата разновидност се чини дека е одговорна за ескалацијата на тензиите и насилството меѓу луѓето во светот.

Секој може да ја почувствува дисхармонијата во воздухот, бидејќи воопшто не изгледа како да ќе застанат војните, животната средина и понатаму се намалува, а богатството и нееднаквоста на светот постепено се шири подалеку и подалеку во спротивни насоки.

На површината, ова се чини дека е нормален дел од “подемите и падовите” на животот, бидејќи историјата секогаш се повторува.

Сепак, гледајќи подлабоко во дупката на зајакот, може јасно да се види дека овие разлики што нè делат не се ништо повеќе од илузорните конфликти намерно произведени од скриен слој на моќ.

Сето тоа е дел од тактика која често се нарекува Хегеловата дијалектика и е причина за поголемиот дел од поделбата во светот денес. Време е луѓето да се разбудат за оваа болна измама и да ја вратат планетата.

158 Прегледи