Норвешка стана првата земја која го забрани уништувањето на шумите. Норвешкиот парламент вети на 26 мај дека владината политика за јавни набавки ќе биде без обесшумување.

Секој производ што придонесува за уништувањето на шумите нема да се користи во скандинавската земја. Заложбата беше препорачана од Постојаниот комитет за енергија и животна средина на Норвешкиот парламент, како дел од Акциониот план за диверзитетот на природата. Фондацијата “дождовна шума” на Норвешка беше главната лобичка сила зад оваа препорака и со години работеше за да го донесе ветувањето за постоење.

454 Прегледи