Денес, многу од оние кои се борат за “нова црква”, изгледа дека нудат и “нов бог”. Судејќи според нивните изјави, тие бараат удобен бог за нив, кој би ги исполнил нивните желби и би бил моќен според земните стандарди.

Тоа е позната приказна. Евреите веќе го чекале Месијата, во радикално поинаков поглед и форма отколку што се појавил. Тие копнееле да Го видат како голем командант, моќен лидер опфатен со земна слава и сјај. Сите од нив, без исклучок, одеднаш би прифатиле таков владетел на светот.

Сепак, Тој се појавил на поинаков начин: Роден е во сиромашно семејство во една пештера во близина на домашните животни, Тој скитал ниту имал дом ниту засолниште, Тој доброволно направил жртва заради луѓето, вклучувајќи ги и оние што извикувале: “Распни го ! ”

Што би можело да биде апсурдно за Евреите од животот и смртта на Христос?

Денес, како и пред две илјади години, оние кои не го сочувуваат со Него, ниту го прифаќаат, ја делат облеката како рамнодушни и тивки соучесници во убиството.

Овие соучесници сега се придружуваат од оние кои очекуваат Спасителот само да го подобри земниот живот и да донесе просперитет, и кој го смета за земен цар. Луѓето кои се далеку од Христос не разбираат дека Неговото Царство не е поврзано со земните закони и авторитети. Тоа нè води до неземни богатства: бесконечно и неспоредливо за ништо земно.

Меѓутоа, за да го разбереме ова, треба да му дозволиме на Бог да биде во нашиот живот. Но, поддржувачите на “новата црква” нема да го направат тоа. Тие, очигледно, не му требаат на Живиот Бог, нив им треба идол, кого ќе го обожаваат.

199 Прегледи