Речиси секој има WIFI рутер во својот дом овие денови, но додека тоа да се има пристап до интернет е одлична вест и алатка за подобар живот, исто така има и неколку загрижености за безбедноста во врска со опасностите од WIFI. Една од опасностите на WIFI е тоа што може да биде штетно за целокупното здравје, особено кај децата. Луѓето кои ставаат WIFI рутери во или во близина на нивните спални соби, треба да разберат кои фреквенции уредот ги дава пред да ја донесат таквата одлука.

Опасности од WIFI за развој на детството

Не-термичкото радиофреквентно зрачење од Wi-Fi може да го прекине редовниот клеточен развој, особено развојот на плодот. Ова зрачење влијае на растечките ткива, како кај децата и младите.

Следствено, тие би биле поподложни од просекот на опишаните резултати и се изложени на поголем ризик од развојни проблеми.

Развива Инсомнија

Ако се чувствувате како да не можете да заспиете, имате неправилна шема за спиење, тоа може да се должи на нискофреквентната модулација на мобилниот телефон и Wi-Fi.

Поединците кои се изложени на електромагнетно зрачење имаат значително потешко време да спијат. И сите знаеме дека лишувањето од сон може да биде штетно за здравјето.

Ја агитира функцијата на мозокот

Wi-Fi влијае врз концентрацијата и функцијата на мозокот. Значи, активноста на мозокот е намалена, и како резултат на тоа, може да имате потешкотии со фокусирање или губење на меморијата.

Го намалува ефектот на Спермата

Wi-Fi е уште еден фактор што ја поткопува потенцијалноста на мажите. Оттаму, изложеноста на Wi-Fi фреквенциите го минимизира движењето на спермата и предизвикува фрагментација на ДНК. Покрај тоа, може да влијае на плодноста или да ја зголеми опасноста од невообичаена бременост.

Причинител за Срцев стрес

Многу луѓе имаат вистински физички одговор на електромагнетните фреквенции, вклучувајќи го и зголемениот пулс на срцето. Од таа причина, Wi-Fi ја зголемува опасноста од срцеви заболувања.

Го зголемува ризикот од рак

Директната изложеност на електромагнетно зрачење ја зголемува опасноста од развој на растот на ракот.

27149 Прегледи