Ако досега не сте слушнале, да, тоа е мала група на луѓе и корпорации кои управуваат целосно и ги контролираат сите аспекти на човечкиот живот, било да е тоа здравје, храна или финансии, медиуми и образование, секоја голема област и ресурси кои влегуваат во неа се диктирани и избрани од оваа група.

Лудото нешто во врска со тоа е фактот дека никој не знае кој се овие луѓе, но станува јасно дека секогаш присуствуваат во нашиот политички систем и се оние кои донесуваат одлуки и ја поставуваат глобалната политика секоја година.

Оваа група е екстремно таинствена и се состанува со децении и векови, додека јавноста имаше малку познавања за тоа што се случува и кој присуствуваше.

Светот навистина не стана свесен за оваа група сè додека не се случија само неколку кратки години, а оттогаш алтернативните медиуми и повеќекратните новинари ги посетуваа присутните и бараа каде се одржуваат овие состаноци секоја година, додека мејнстрим медиумите целосно го игнорираат тоа.

417 Прегледи