Концептот на електричен автомобил трае многу долго време, и како и со која било друга технологија за револуција во светот, потребно е време за да се изведе и да се пушти на пазарот.

Би било прекрасно да се исфрли сета бирократија која го одложува процесот, но нашиот свет не функционира така, всушност, сосема е спротивно на тоа и во доминантната индустрија од нафта, тешко е да го почувствувате вашето присуство .

Гигантските корпорации имаат монополи на такви технологии, и самите тие сакаат да го контролираат пазарот на чиста енергија, исто како што се однесува на самата нафта.

Технологијата за чиста енергија има огромни импликации, не само од гледна точка на животната средина, туку и од геополитичка. Можеби затоа е потребно толку време за многу од нив да ја видат светлината на денот, и многу од нив никогаш не го прават тоа.

Убаво е да се видат компании како Тесла, но до сега гледано, под дифолт треба да е нелегално за секој производител што ќе направи автомобил што работи на нафта, а не на електрична енергија или некоја друга форма на зелена технологија.

340 Прегледи