Фјодор Достоевски со право бил наречен пророк од модерното време. Со длабочина на визијата без конкурент, тој виде дека културното, политичкото и економското пореметување имаат главен извор во криза на духот.

Достоевски тогаш предвидел како бунтот на човекот против Трансцендентот постепено ќе се забрзува во целосно разнесена анархија.

Оваа идеја стана централна тема на The Possessed, неговиот голем контрареволуционерски роман. Во рамките на книгата особено внимание беше посветено на духовната корупција на владејачката класа, т.н. конзервативни елементи на општеството.

Достоевски пишува за Русија, но исто така беше длабоко чувствителен на потеклото на Западот во секуларизмот.

До 19-тиот век “просветлениот” европски човек се префрлил во отпадништво, напуштајќи го Христос за обожавање на себе; неговиот прв чин на убиство беше убиството на Бога во неговото срце.

Без сакрален авторитет, моќта се вели дека произлегува од совршената волја на “Ние, народот”, водена од манипулатори со пари и нивните технократи.

Партиите како Републиканската партија и Ториевците не сторија ништо за да го уапсат падот на нашето општество, бидејќи на крајот ги делат истите радикални, антитрадиционални принципи на левицата. За докази, не гледам подалеку од брзата трансформација на Велика Британија во криминална, мултикултурна држава за следење, каде што владејачките конзервативци го афирмираат хомосексуалниот “брак” како прашање на морален легитимитет.

Идеалите на модерноста, манифестирани во напредок, еднаквост, демократија, целосна индивидуална автономија итн. формираат фалсификувана религија. Додека самопрогласената десница брзо се држи до секоја од овие фантазии, а опозицијата кон либерализмот е безначајна и чисто козметичка.

Реторичките движења кон културна консолидација, односно “семејните вредности”, се артикулирани во рамките на корозивната рамка на идеологијата за правата на просветителството, а само заради грабање на гласовите.

Дали некој сериозно размислува дека републиканското раководство ќе се обиде нешто значајно против институционализираното инфантицидно општество? За да не заборавиме, над 50 милиони неродени деца биле заклани во САД, бидејќи абортусот бил законски од страна на Врховниот суд во 1973 година. Сега е гордост што американските мажи и жени се борат за овие слични слободи од Хинду Куш до Магреб.

Со превртениот традиционален Запад е уништена и хиерархијата, а така има драгоцено мали шанси да се зачува покрај верата и наследството, потребите за опстанок и оживување.

Но, современите конзервативци ја отфрлаат божествената човечка и срдечна суштина на културата, а со тоа служат како најстариот одбранбен народ на либералниот ред. Колку е лесно да се расположи следната војна, распуштањето на народите за корпоративни профити или глупавите популарни забави, сите дејства во основањето на градината на земните задоволства, она што Достоевски го замисли како прославен мравјалник.

Конзервативното движење знае што е навистина важно: дарежлив придонес од финансиската и одбранбената индустрија за да се одржат политиките на олигархиска централизација и странство.

385 Прегледи