Се враќаме со 4-минутната програма на отец Андреј Ткачев на руската телевизија.

Разговорите на Отец Андреј се навистина необични и импресивни поради тоа што тие опфаќаат многу нешта; тој ја едуцира публиката за литература, филмови, песни и историја, а не само библиски факти. И спорт.

Но зошто?

Затоа што современите христијани треба да се обидат да бидат силни и духовно и физички.

Отец Андреј се обидува да обезбеди контекст за живеење православен живот, култура, практична мрежа на знаења и активности кои им користат на православните христијани и им помагаат да се приближат кон Бога. Тој се обидува да ги привлече слушателите да ја разберат важноста да се изгради православна култура и начин на живот, практични и применливи, наместо да се ограничи религијата на духовни концепти, зајакнати во црквата, кои влијаат и многу малку се однесуваат на реалноста на модерниот секуларен живот.

Тој знае дека ако Православието е ограничено на мала, одредена област, луѓето нема да го променат својот живот.

За современиот човек, кој ја изгубил сета врска со духовниот свет, не е подготвен веднаш да се обиде да го прилагоди својот живот на аскетизмот на православните монаси. Првиот чекор, о. Андреј верува дека е да чита добри книги, да гледа добри филмови и да прави здрави активности, а со тоа да го избегне суровиот и раширениот грев и да развие вкус и сензибилитет за Божественото во светот.

Тој сака луѓето да стигнат до сржта на нештата, да ја научат различноста во светот, да научат да ја видат Божјата вистина во секојдневните работи … така што можат вешто да ја практикуваат својата вера свесно и активно, на основачки начин.

Па овде тој зборува за физичка активност. Уживајте!

231 Прегледи