Бројот на случаи каде што децата се принудени да стапат во брак со возрасните остро се зголемува во Шведска, според Националното сузбивање на честата превенција од детството и присилниот брак. Организацијата раководи со телефонска линија за жртви и известува дека бројот на повици од оние кои сакаат да излезат од принудени детски бракови неодамна почна брзо да се зголемува во скандинавската земја. Објавеното од шведската добротворна организација, покажува дека жртвите се истакнати млади девојки кои се принудени да стапат во брак со многу постари мажи.

1107 Прегледи