Владимир Путин упати честитки до учесниците на 10-тиот Меѓународен економски самит на Руско – Исламскиот свет: КазанСуммит 2018, што се одржа во Казан на 10 и 12 мај 2018 година.

Пораката гласи:

“Агендата на вашата средба ги опфаќа напорите за унапредување на меѓународната соработка во областа на финансиите, трговијата, инвестициите, развојот на инфраструктурата и други области.

Ќе разговарате за економска, научна и технолошка модернизација во различни аспекти, како и начини за борба против сиромаштијата и надминување на хуманитарните конфликти и кризи.

Русија ги поддржува напорите што ги преземаат земјите за промовирање на правдата, еднаквоста и заемната корист во меѓународните економски односи, како и за спречување на нелојалната конкуренција, диктат и незаконски санкции.

Би сакал повторно да го потврдам интересот на Русија за понатамошно проширување на конструктивните партнерства со земјите од Исламскиот свет. Во овој контекст, ние придаваме големо значење на работата на Русија – Исламската светска стратешка визионерска група на чело со претседателот на Република Татарстан Рустам Минниханов.

Ви посакувам суштинска, плодна дискусија и се најдобро. “

206 Прегледи