Целиот универзум – комплексен холограм

“Замислете дека сè што гледате, чувствувате и слушате во три димензии (и вашата перцепција на времето) всушност произлегува од рамна дводимензионална област”, рече професорот по теоретска физика Костас Скендерис.

Холограмот е три-димензионална слика која е кодирана во дводимензионална површина. Можете да размислите за тоа како за 3D филм; тоа изгледа три-димензионално за вас, но во реалноста на екранот е рамно.

Холграмска Симулација

Ова е она за кое што некои научници веруваат дека и целиот наш свет е таков, и теоријата опстојува уште од 1990-тите. Сега доаѓаат со нови докази.

Научниците пристигнале во оваа теорија проучувајќи го “последниот”  Голем експлозив виден во најновите, помоќни телескопи. Постглеубот на Биг Бенг е космичко зрачење кое се уште се гледа денес, кое може да биде старо колку 13,7 милијарди години од неговото создавање. Овој “послеглув” или космичката микробранова позадина (CMB) доаѓа од оригиналниот момент на создавањето на универзумот и содржи многу податоци во својот “бел шум”.

Ако целиот универзум е холограм, тоа значи дека сите информации, вклучувајќи го и времето се чуваат на 2D површина. Затоа секое искуство што го имаме може да биде илузија.

Научниците велат дека можеби ќе можеме да го разбереме овој холограм повеќе во следните пет години. Ова истражување се спроведува во Обединетото Кралство, Канада и Италија, меѓу другите земји.

Скендерис рече: “Холографијата е огромен чекор напред во начинот на кој размислуваме за структурата и создавањето на универзумот”.

Сепак, само затоа што живееме во универзумот кој е холограм, не значи дека можеме да ја кажеме или правиме разликата. Значи, за нас, сето тоа е реално.

328 Прегледи