– Дали радостите од овој живот и приврзаноста на нашата душа кон нив, сметаат во преуспевањето во христијанскиот живот?

– Не, ако успееш хиерархиски правилно да ги подредиш работите. На пример, децата свои да ги сакаш како деца, жената своја, како жена, родителите – како родители, другарите – како другари, светителите – како светители, Ангелите – како Ангели, Бога – како Бог. Треба секому да му ги оддаваме честа и почитта, кои му припаѓаат – одговорил старецот.

Старец Пајсиј Светогорец

551 Прегледи