Сега имаме веќе официјално национална федерална вонредна состојба, опиоидната криза ја шмука Америка. Корените на ова сложено прашање лежат во понудата, а не на побарувачката, и додека почнуваме да ги гледаме големите фармацевтски директори кои се обвинети за заговор и поткуп на лекари, имаме долг пат за да го вклучиме ова во тема на маса.

Фармацевтските и синтетичките опиоиди се главниот дел од катастрофата, но другата страна на синџирот на снабдување е вистински опиум, а најголемиот светски пазар на опиум се случува да биде окупиран од Авганистан, епицентарот на глобалната трговија со хероин.

Војската на Соединетите Држави функционира во Авганистан како дел од војната против тероризмот веќе 16 години, а производството на опиум во растурената војна, продолжува да расте, од година во година, што се совпаѓа со порастот на опиоидната криза.

249 Прегледи