Научниците од Институтот за хемиска биологија и фундаментална медицина (ИХБФМ, Новосибирск) развиваат вакцина против рак врз основа на дендрични клетки кои го активираат антитуморниот одговор на имунолошкиот систем, се вели во изданието „Науката во Сибир“ на Сибирското одделение на Руската академија на науките.

Дендричните клетки имаат потекло од коскената срцевина и се антиген-презентирачки – односно, апсорбирајќи го антигенот на туморот,  обработувајќи го во себе и презентирајќи го на клетките на имунолошкиот систем (Т-лимфоцитите), тие се во можност да го активираат имунолошкиот одговор: Т-лимфоцити почнуваат да ги разликуваат клетките на сопствениот организам од заразените, на туморот или туѓите.

„Шемата на давање на вакцината се состои во следново: на пациентот му се зема периферна крв, од која се добиваат незрели дендрични клетки, ги оптоваруваат со различни антигени на туморот, го стимулираат созревањето на дендричните клетки, а потоа се вбризгуваат назад во организмот“.

Во исто време, на глобално ниво, сѐ уште не е решен проблемот на ефикасна испорака на антигени во дендричните клетки, истакнува изданието.

За да се реши овој проблем, во ИХБФМ синтетизираа посебни клеточни компоненти (липозоми) кои испорачуваат нуклеински киселини кои ги кодираат антигените на туморот, насочено кон дендричните клетки.

„Создадената според овој принцип вакцина беше тестирана на глувци: нејзината примена доведе до фактот дека бројот на метастази на меланомот кај глувците се намали за 5-6 пати во однос на контролната група“, се вели во соопштението.

Се истакнува дека стандардната хемо или радиотерапија може да има многу негативни ефекти, на пример, ненасоченост на акцијата, поради која гине здравото ткиво.

„Имунотерапијата нема силни несакани ефекти, пушта сопствени ресурси на организмот за борба против туморот и поседува специфичност“, се вели во соопштението.

358 Прегледи