Напредокот како електрична енергија, интернет и автомобили го направија животот многу подобар за милиони луѓе. Сепак, човештвото не е без неговите недостатоци. На пример, неспособноста на човештвото да ги прифати тие неодржливи навики ги поттикнува климатските промени – што може да резултира со катастрофални природни катастрофи и можеби неисправни услови за идните генерации – а тоа е штетно. Дополнително, опсесијата на луѓето со мобилните телефони и социјалните медиуми резултира со намалени комуникативни способности, создавајќи уште повеќе несогласувања во постојано менување на светот.

За среќа, уметникот Џон Холокрафт ја совлада уметноста на прикажување на непријатни вистини. Користејќи го привлечниот стил на рекламирање од 1950 година, илустраторот ги пренесува социјалните проблеми и модерното однесување со брутално чесни уметнички дела што нема да можете да ги разгледате на друго место. ТУКА ПОВЕЌЕ !

474 Прегледи