Нашето сегашно разбирање за составот на јадрото на Земјата е теорија, базирана на претпоставка која се учи како факт. Доказите за составот на јадрото на Земјата се пристојни, сепак индиректни.

Ние немаме средства за директно земање примероци на длабокиот ентериер на Земјата, бидејќи луѓето (очигледно, ако не сме биле привилегирани за таа информација) не биле во можност да пристапат кон тој дел од нашата планета. Никој досега не ја видел внатрешноста на нашата планета или било која друга планета за таа работа.

Да се рече дека, имаме инструменти кои можат да ни помогнат да го видиме невиденото, но теоријата на јадрото на Земјата останува токму тоа, теорија.

Повторно, можеби идејата Холна( Холографско – Шуплива ) Земја е димензионална работа, кој навистина би знаел. Многу големи умови од минатото до денешен ден веруваат дека има нешто неконвенционално што лежело под нашите нозе. На пример, Леонард Ојлер, швајцарски математичар и физичар.

Тој произведува голем дел од современата математичка терминологија и нотација, поточно идејата за математичка функција. Тој се смета за еден од најголемите математичари на сите времиња и има околу илјада публикации. Тој веруваше дека Земјата е шуплива и населена.

306 Прегледи