Светската здравствена организација (СЗО) призна дека 90% од рак се предизвикани од лоши избори на начин на живот, вклучително и исхраната и животната средина. Оваа студија е изведена од една студија која беше првично спроведена од Јусуф Ханун и тим истражувачи на ракот при Универзитетот Стони Брук во Њујорк. Научниците ги анализираа математичките модели, епидемиолошките податоци и моделите на мутација на ракот, со цел да утврдат дали факторите на животната средина придонесуваат за ризикот од рак . Тимот, исто така, откри дека мутациите за време на клеточната поделба ретко предизвикуваат рак, вклучувајќи ткива со прилично високи стапки на клеточна поделба.

396 Прегледи