Во 1963 година книгата на американскиот автор содржи план за империјализам заснован на сексуална дегенерација. И тоа е сосема познато.

Аналитичарите од светските работи имаат тенденција да паднат во одредени замки во врска со мотивацијата и однесувањето на политичките актери. Доследно гледаме на изборната поддршка на политичарите, пристапот на државите до ресурси, линиите на прекршок или одбрана, традиционалните сојузи и непријателства, профитот на овластени интереси, географијата, демографијата и многу други објективни фактори.

Но, субјективните идеолошки, духовни и морални мотивации кои се високи во самосвесните дејства на движителите и шејдерите, ретко им го посветуваат вниманието што го заслужуваат. Оттаму, Што претседателите, владините министрите, воените офицери, бирократите, олигарсите и невладините организации сметаат дека прават кога се залагаат за или против одреден сет на политики?

230 Прегледи