Високиот статус на Богородица се должи не само на фактот дека таа станала мајка на Богочовекот, туку и на фактот дека таа била единствената личност која останала во близок контакт со Бога толку долго, како што Свети Игнатиј пишува: “Богородица е повисока од сите свети луѓе и затоа што таа стана Мајка на Богочовекот и благодарение на фактот дека таа беше најстариот и најодвреден ученик на доктрината што Богочовекот ја проповедаше. Првата од овие особини беше зајакната од втората, и затоа статусот на Богородица стана највозвишен. Тоа е она што Светото Евангелие го посочува во врска со Богородица, “Марија ги чуваше сите овие работи и ги разгледуваше во своето срце” (Лука 2:19). ”

Тимот на Правмир

549 Прегледи